สินค้า

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันผลิตสินค้า
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
- ข้าวโพดอบกรอบ
- ขนมขบเคี้ยว
- บิสกิต
- เวเฟอร์
- คุกกี้
- เวเฟอร์สติ๊ก