ไพบูลย์ โปรดักส์ มอบน้ำใจให้คณะแพทย์เพื่อต้านภัย โควิค19

บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด มอบน้ำใจให้คณะแพทย์เพื่อต้านภัย โควิค 19
ได้แก่ ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 + 3D ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขอให้เราพ้นผ่านวิกฤตการณ์ ไปด้วยกัน