ไพบูลย์ ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ขอมอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่โรงพยาบาลสนามและบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 วันที่ 22/5/64

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากในหลายประเทศ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และสถานการณ์ในวันนี้ยังคงยากต่อการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นมากเพียงใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัทในเครือ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วย หลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยที่รักษาภาคสนาม ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว