"ไพบูลย์ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข"

บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ ขอร่วมเป็นส่วนนึงของการให้ ด้วยแนวคิด
"ไพบูลย์ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข" โดยให้พนักงานทั่วทุกภูมิภาคนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ได้อิ่มท้องมีสุขภาพกายแข็งแรง ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน