โครงการแก้ไขปัญหา วิกฤตภัยแล้ง น้ำป่าไหลหลาก สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำสุน

โครงการแก้ไขปัญหา วิกฤตภัยแล้ง น้ำป่าไหลหลาก สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำสุน วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 บริษัทไพบูลย์โปรดักส์จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการโดยมอบเงิน 100,000 บาท ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ สถานที่บ้านทุ่งสุน หมู่ 4 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน