พีธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคมโดยการฝึกวิชาชีพ และฝึกทักษะการทำงานให้แก่ผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ

พีธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคมโดยการฝึกวิชาชีพ และฝึกทักษะการทำงานให้แก่ผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่าง เรือนจำกลางนครปฐม กับ บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด ประสานความร่วมมือโดย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม