บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ และวิลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 200 ชุด วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร ทีมงาน พร้อมกับหน่วยงานเทศบาลอ้อมน้อย และ นายก บุญชู นิลถนอม ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ และวิลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 200 ชุด วันที่ 30 พฤษภาคม 2564