บริษัทไพบูลย์โปรดักส์จำกัด ได้ให้การสนับสนุนในการสร้าง ฝายแกนดินซีเมนต์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566

บริษัทไพบูลย์โปรดักส์จำกัด นำโดยคุณไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล และคุณขวัญจิตร ยั่งยืน ได้ให้การสนับสนุนในการสร้าง ฝายแกนดินซีเมนต์ แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ #จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ณ ลำห้วยแต ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566