บริษัทไพบูลย์โปรดักส์จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 19

บริษัทไพบูลย์โปรดักส์จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 โดยคุณไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. โดย ทีมงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอ้อมน้อย