สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมถ่ายแบบลงนิตยสาร HOWE

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย-นครปฐม
ร่วมถ่ายแบบลงนิตยสาร HOWE เนื่องด้วยโอกาสพิเศษ ครบรอบ 1 ปี ของสมาคมฯ
คุณขวัญจิตร ยั่งยืน
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด
ขอบคุณภาพจาก นิตยสาร HOWE ฉบับที่ 92