เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 38/56 หมู่ 3 ซอยดับเพลิง ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2537

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0745537000443 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1ไร่ 8งาน 7ตารางวา โดยมีคุณไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล และ คุณขวัญจิตร ยั่งยืน เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้เริ่มทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แรกคือข้าวโพดอบกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา นมแท่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อมาได้เพิ่มกระบวนการผลิตข้าวเกรียบกุ้งมาอีกหนึ่งกระบวนการซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากเช่นกัน

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารโดยตรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพอาหารในกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการจัดหาและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น GMP, HACCP และ HALAL

ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คนในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามนโยบายบริษัทฯ ที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเน้นความสะอาดปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของเราทุกคน”