บริษัท เคพี ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ 5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 บนเนื้อที่ 11 ไร่ และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยมี คุณไพบูลย์ พัฒนวานิชกิจกุล และ คุณขวัญจิตร ยั่งยืน เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการ

บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้นำในส่วนแบ่งการตลาดภายใต้ 5 กระบวนการผลิต ดังนี้

  1. กระบวนผลิตข้าวโพดอบกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรานมแท่ง ตราโรลเลอร์คอร์น และ ตราท๊อป
  2. กระบวนการผลิตเวเฟอร์แผ่นสอดไส้ครีมภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราโยเฟอร์ ตราบิ๊กเวล และ ตราบิ๊กช็อก
  3. กระบวนการผลิตเวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ครีมภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราผิงผิง และ ตราเรนโบว์
  4. กระบวนการผลิตขนมปังกรอบ/คุกกี้ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราออลพาย ตราเคพีเอฟ ตราแม่มะลิ ตราฝันดี ตราโปรดี และตรางาหอม
  5. กระบวนการผลิตข้าวเกรียบ/ขนมบะหมี่ทอดกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราฟูชิคิวท์ และ ตราดีโฟร์ดี

บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอาหารโดยตรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ได้มาตรฐานในการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น GMP, HACCP และ HALAL เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คน ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามนโยบายบริษัท คือ “เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเน้นความสะอาดปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของเราทุกคน”