คำถามที่พบบ่อย

คำถามผลิตภัณฑ์

 • Q

 • ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ ตรา นมแท่ง ทำไมจึงมีส่วนผสมของกุ้ง และแป้งสาลี ?

 • A

 • เนื่องจากกระบวนการผลิตของทางบริษัทมีไลน์ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วย ซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้ ทางบริษัทจึงทำการเคลมข้อความดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นข้อแนะนำแก่ผู้บริโภคที่แพ้สารอาหารดังกล่าว

  • Q

  • ข้าวโพดอบกรอบตรานมแท่ง ผู้บริโภคเจสามารถรับประทานได้หรือไม่

  • A

  • ผู้บริโภคเจไม่สามารถรับประทานได้ เนื่องจากมีนมเป็นส่วนผสมหลัก

   • Q

   • ผลิตภัณฑ์ขนมของทางบริษัทมี Trans Fat หรือไม่

   • A

   • เนื่องจากวัตถุดิบ จะผ่านการคัดเลือกที่ไม่มี Trans Fat มาใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะผ่านการส่งตรวจหาค่า Trans Fat ในผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกตัว มีค่า Trans Fat ไม่เกินเกณฑ์ค่าที่กฎหมายกำหนด