เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศไทย
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้าน มีเนื้อที่กว่า 8,000 ตารางเมตร

สินค้า

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันผลิตสินค้า
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
- ข้าวโพดอบกรอบ
- ขนมขบเคี้ยว
- บิสกิต
- เวเฟอร์
- คุกกี้
- เวเฟอร์สติ๊ก