"ไพบูลย์ส่งมอบน้ำใจ ให้น้องๆนักเรียน"

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด ส่งมอบน้ำใจ หน้ากาก เฟสชิว ให้แก่เด็กๆโรงเรียนปงสนุก อ.จุน จ.พะเยา