"ไพบูลย์ส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด"

ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่ม และ ขนม ให้ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความเดือดร้อน
วันที่ 13/4/2563 (จำนวน100ชุด) บริเวณแยกราชดำเนินสนามหลวง
วันที่14/4/2563 (จำนวน200ชุด) บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลา

ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ค่ะ