เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1994 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตข้าวโพดอบกรอบ และในปี1999 ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อผลิตข้าวเกรียบกุ้งชนิดเส้น ต่อมาในปี 2002 ได้ขยายเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์ชนิดแท่งกลม บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวโพดอบกรอบรายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีเนื้อที่ 8,000 ตารางเมตร

โดยมีแหล่งวัตถุดิบหลักภายในประเทศที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ จึงคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต วัตถุดิบทุกอย่างต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียดจากทางห้องแล็บเพื่อความสะอาดและปลอดภัย

มาตรฐาน

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ระบบ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราให้ความใส่ใจอยู่เสมอ นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับใบประกาศมาตรฐานรับรองภายใต้ระบบและข้อกำหนดของ GMP และ HACCP และยังได้รับใบประกาศอาหารถูกหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) และมีการรับรองให้เป็นโรงงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

เทคโนโลยี

มีการควบคุมครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุลงกล่องด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ (เมทเทิลดีเทคเตอร์) เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค

กระบวนการบรรจุแพ็คห่อสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย จึงสามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 1,000,000 ลังต่อปี

มีทีมฝ่ายขายทำหน้าที่ขายกระจายสินค้าทั่วทั้งประเทศ ด้วยระบบขนส่ง(Logistic) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและสมบูรณ์ด้วย และมีการควบคุมการส่งสินค้าด้วยระบบ GPS เพื่อควบคุม พฤติกรรมมารยาทในการขับขี่ของพนักงาน ทำให้มั่นใจได้เลยว่าสินค้า จะถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่บริษัทคำนึงถึงคือสิ่งแวลล้อม จึงมีนโยบายดูแลการบำบัดน้ำเสียจากการผลิต รักษามาตรฐานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานที่อุตสาหกรรมกำหนด เสริมด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯได้ช่วยเหลือสังคมโดยการมอบเงินทุนการศึกษาและมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างสม่ำเสมอ

การจัดส่ง

ในปัจจุบันเรามีสินค้าจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เวเฟอร์ และแครกเกอร์ โดยมีตราสินค้า ได้แก่ นมแท่ง โรลเลอร์คอร์น โรลเลอร์คอร์นเอ็กซ์ตร้า ท๊อป กุ้งหลวง ฟูชิ มหาชัย โยเฟอร์ บิ๊กช็อก ผิงผิง โดริ และฟูโร่

เรามีทีมฝ่ายขายทำหน้าที่กระจายสินค้าทั่วทั้งประเทศ ด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย สินค้าของทางบริษัทยังถูกส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศในกลุ่ม ASEAN เช่น กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม สิงค์โปร์ อินเดีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน

วิสัยทัศน์

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เคพี ฟู้ดส์ จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงได้กำหนดนโยบาย คุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม เราจะมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมีความสะอาดปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของเราทุกคน

Back To Top